Danh sách dự án

TT Tên dự án Nhà đầu tư Hình thức đầu tư Đầu tư vào khu,cụm CN Địa điểm thực hiện Số vốn đăng ký Số vốn thực hiện
1 NM sản xuất, gia công các loại sp vỏ ghế xe ô tô CT TNHH MTV Yamashita Việt Nam Đầu tư nước ngoài Cụm công nghiệp 17
2 NM gia công, lắp ráp vỏ điện thoại di động Nuri tech VN CT TNHH MTV Nuri Tech VN Đầu tư nước ngoài Cụm công nghiệp Thuê xưởng Việt - Thắng
3 Dự án nhà máy Trina Solar (VietNam) Science & Technology - Bắc Giang Công ty TNHH Trina Solar Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp
4 Dự án Nao Vina Công ty TNHH Nao Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp 0.40
5 Dự án đầu tư SX, lắp ráp đồ điện dân dụng, công nghiệp và gia công lắp ráp LKĐT Trung Bắc Vân Trung Công ty TNHH Trung Bắc Vân Trung Đầu tư trong nước
6 DA SX, Gia công sản phẩm điện tử An Lan Công ty TNHH An Lan Việt Nam Đầu tư trong nước Khu công nghiệp
7 NM SX Tấm tế bào quang điện Vina Cell Technology Công ty TNHH Vina Cell Technology Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp
8 Dự án gia công lông ngỗng, lông vịt Allied Việt Nam Công ty TNHH Lông vũ Allied Đầu tư trong nước Khu công nghiệp Tx Fuhua
9 Nhà máy sản xuất dây tai nghe, dây kết nối New Wing Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp
10 Nhà máy Youngjin Vina BG II Công ty TNHH Youngjin Vina
11 Sản xuất mực in - Daihan Việt Nam Công ty TNHH Daihanink Khu công nghiệp
12 Gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa cây, nhựa thông - Laton Việt Nam Công ty TNHH Laton Rosin Khu công nghiệp
13 Công ty TNHH Kum Jang Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp
14 Dự án SX LKĐT Shin Young Vina Co., LTD Công ty TNHH Shin Young Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp
15 Dự án JinYang MTS Vina Công ty TNHH Jin Yang VN Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp
16 Nhà máy basf tại Bắc Giang Công ty TNHH Basf Việt Nam Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp
17 Nhà máy YJE Vina Công ty TNHH YJE Vina CN-16 KCN Van Trung
18 Nhà máy Texon Vina Công ty TNHH Texon Vina CN-01
19 Sản xuất miếng đệm cao su bàn phím điện thoại di động CT TNHH KTC Electronics Việt Nam Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Thuê xưởng Mạo Hợi 0.15
20 Sản xuất miếng đệm cao su bàn phím điện thoại di động CT TNHH KTC Electronics Việt Nam Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Thuê xưởng Mạo Hợi 0.15
21 Dự án nhà máy Jeil-Tech Vina Công ty TNHH Jeil-Tech Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp CN-01 -KCN Vân Trung 12.60
22 Dự án SX LKĐT Shin Young Vina Co., LTD Công ty TNHH Shin Young Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH SJ Tech, KCN Vân Trung 450000.00
23 DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG, XỬ LÝ VÀ ĐÚC CÁC SẢN PHẨM KHUÔN MẪU VÀ LINH PHỤ KIỆN KHUÔN MẪU GDSEN (VIỆT NAM) DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG, XỬ LÝ VÀ ĐÚC CÁC SẢN PHẨM KHUÔN MẪU VÀ LINH PHỤ KIỆN KHUÔN MẪU GDSEN (VIỆT NAM) Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô CN-10 (mua nhà xưởng CN-10-27 của Công ty TNHH Fuhua), Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 1200000.00
24 DỰ ÁN NHÀ MÁY JUNGIL-TECH CÔNG TY JUNGIL-TECH Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô CN-07, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 3000000.00
25 KD xăng dầu, gas, dịch vụ DNTN Khoa Giang Đầu tư trong nước Ngoài khu, cụm CN xã Vân Trung, huyện Việt Yên
26 Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Song Mai, TP Bắc Giang Hợp tác xã Đầu tư Xây dựng quản lý và Khai thác chợ Hải An Đầu tư trong nước Ngoài khu, cụm CN Xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
27 Xây dựng trại nuôi trồng thuỷ sản ông Hoàng Thành Vĩnh Đầu tư trong nước Ngoài khu, cụm CN Khu Đồng Cúi, thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, TPBG
28 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và sơ chế thực phẩm Công ty TNHH MTV Mai Chữ Đầu tư trong nước Ngoài khu, cụm CN Thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên
29 Dự án xây dựng xưởng sửa chữa ô tô Ông Vũ Văn Nhật Đầu tư trong nước Ngoài khu, cụm CN xứ đồng Bãi Sễ, thôn Tiêu, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
30 Cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Quyến Đầu tư trong nước Ngoài khu, cụm CN thôn Hậu, xã Liên Chung huyện Tân Yên
Kết xuất Excel