Danh sách dự án

TT Tên dự án Nhà đầu tư Hình thức đầu tư Đầu tư vào khu,cụm CN Địa điểm thực hiện Số vốn đăng ký Số vốn thực hiện
1 Dự án nhà máy Jeil-Tech Vina Công ty TNHH Jeil-Tech Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp CN-01 -KCN Vân Trung 12.60
2 Dự án SX LKĐT Shin Young Vina Co., LTD Công ty TNHH Shin Young Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH SJ Tech, KCN Vân Trung 450000.00
3 DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG, XỬ LÝ VÀ ĐÚC CÁC SẢN PHẨM KHUÔN MẪU VÀ LINH PHỤ KIỆN KHUÔN MẪU GDSEN (VIỆT NAM) DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG, XỬ LÝ VÀ ĐÚC CÁC SẢN PHẨM KHUÔN MẪU VÀ LINH PHỤ KIỆN KHUÔN MẪU GDSEN (VIỆT NAM) Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô CN-10 (mua nhà xưởng CN-10-27 của Công ty TNHH Fuhua), Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 1200000.00
4 DỰ ÁN NHÀ MÁY JUNGIL-TECH CÔNG TY JUNGIL-TECH Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô CN-07, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 3000000.00
5 DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC LOẠI KHÍ SAN FU VIỆT NAM Công ty TNHH Sanfu Việt Nam Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Một phần Lô CN-15, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 14550000.00
6 DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT ILSUNG ELECTRIC VINA Công ty TNHH ILSUNG Electric Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô C2 (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Điện Phòng Hoàng), Khu Công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 1333333.00
7 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LENS VIỆT NAM. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LENS VIỆT NAM. Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô R(R2), Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 2000000.00
8 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ANRITSU VIỆT NAM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ANRITSU VIỆT NAM Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp D6, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 900000.00
9 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIA CÔNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ ADT VIỆT NAM CÔNG TY TNHH ATD Việt Nam Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô D11, D12 (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Xuân Thu), KCN Đình Trám. 600000.00
10 NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẮC GIANG. Công ty SEAHENGINEERING CO., LTD Đầu tư nước ngoài Ngoài khu, cụm CN Bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 49748544.00
11 DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM TỪ PLASTIC HUA RUI (VIỆT NAM) DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM TỪ PLASTIC HUA RUI (VIỆT NAM) Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Một phần lô CN-10 (thuê nhà xưởng số CN-10-03 của Công ty TNHH Fuhua), KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 500000.00
12 NHÀ HÀNG ĂN UỐNG OWLS GROUP công ty TNHH OWLS GROUP Đầu tư nước ngoài Ngoài khu, cụm CN Lô số K28 - Khu Dân cư quanh công viên trung tâm, xã Dĩnh Kế (Nay là số nhà 55, 57, 59, đường Phồn Xương, phường Hoàng Văn Thụ), thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Thuê lại nhà của hộ dân). 45250.00
13 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH KHUÔN ĐÚC CHÍNH XÁC ZHILIANG VIỆT NAM CÔNG TY TNHH KHUÔN ĐÚC CHÍNH XÁC ZHILIANG VIỆT NAM Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Một phần Lô CN-10 (Thuê Nhà xưởng CN-10-12 của Công ty TNHH FUHUA), KCN Vân Trung, xã Vân trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 1350000.00
14 NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM EPS CHỐNG CHÁY SINU VINA CÔNG TY TNHH SINU VINA Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Một phần Lô CN-15, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 2000000.00
15 NHÀ MÁY CRYSTAL INTIMATE (VIỆT NAM) Công ty TNHH Crystal Intimate Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam), Lô R (R1), KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 2000000.00
16 THÀNH LÂP CÔNG TY TNHH WINICE CÔNG TY TNHH WINICE Đầu tư nước ngoài Ngoài khu, cụm CN Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 79470.00
17 DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG CÁC LINH KIỆN, PHỤ KIỆN CỦA TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI QC SOLAR (VIETNAM). DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG CÁC LINH KIỆN, PHỤ KIỆN CỦA TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI QC SOLAR (VIETNAM). Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Thuê xưởng của Công ty TNHH Fuhua tại KCN Vân Trung 1000000.00
18 NHÀ MÁY ICH CUBE VIỆT NAM NHÀ MÁY ICH CUBE VIỆT NAM Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô III-Đồng Vàng (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH M3), KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 2000000.00
19 Dự án nhà máy Trina Solar (VietNam) Science & Technology - Bắc Giang Công ty TNHH Trina Solar Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Vina Cell, Khu công nghiệp Vân Trung 10000000.00
20 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ TẠO JIG SH TECH BẮC GIANG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ TẠO JIG SH TECH BẮC GIANG Đầu tư nước ngoài Cụm công nghiệp Lô số 15, 17 Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần thép Việt Úc). 500000.00
21 DỰ ÁN NHÀ MÁY MMT TECH. Công ty TNHH MÁY MMT TECH. Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô D1-D2 (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Xuân Thu), KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
22 DỰ ÁN NHÀ MÁY SMART TECH VINA CÔNG TY TNHH SMART TECH VINA Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp 500000.00
23 NHÀ Ở CÁN BỘ VÀ CHUYÊN GIA SOLAR Công ty TNHH Vina Solar Technology Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Khu đất dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 2200000.00
24 THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH TECHNO BẮC GIANG VINA Công ty TNHH Techno Yên Phong Vina Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Xưởng CN-10-08, Lô CN-10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 2000000.00
25 DỰ ÁN NHÀ MÁY TAE KYUNG TECH VINA DỰ ÁN NHÀ MÁY TAE KYUNG TECH VINA Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô D1-D2 (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Xuân Thu), KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 500000.00
26 DỰ ÁN NHÀ MÁY TAE KYUNG TECH VINA DỰ ÁN NHÀ MÁY TAE KYUNG TECH VINA Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô D1-D2 (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Xuân Thu), KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 500000.00
27 DỰ ÁN NHÀ MÁY ILLJIN COMTECH VINA. DỰ ÁN NHÀ MÁY ILLJIN COMTECH VINA. Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô số B7 (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Myungbo Vina), Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 500000.00
28 NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CAO SDS HÀ NỘI CHI NHÁNH BẮC GIANG NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CAO SDS HÀ NỘI CHI NHÁNH BẮC GIANG Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô B1 (Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ Phần Thép Phương Bắc), Khu công nghiệp Song khê –Nội Hoàng (phía Bắc), xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1350000.00
29 DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ-SWACCO VIỆT NAM DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ-SWACCO VIỆT NAM Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô CN-10 (thuê lại xưởng CN-10-05 của Công ty TNHH Fuhua), Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 2000000.00
30 SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC LOẠI KHUÔN MẪU-RIYANG VINA. SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC LOẠI KHUÔN MẪU-RIYANG VINA. Đầu tư nước ngoài Khu công nghiệp Lô CN-15, Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 900000.00
Kết xuất Excel