Hợp tác xã Đầu tư Xây dựng quản lý và Khai thác chợ Hải An

Tên dự án: 
Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Song Mai, TP Bắc Giang
Địa điểm thực hiện : 
Xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
23.00
Mục tiêu : 
Xây dựng chợ loại 3 với quy mô: xây dựng dãy nhà ki ốt, nhà cầu chợ (phục vụ khoảng 100 hộ kinh doanh ổn định và 300 hộ kinh doanh không thường xuyên)
Quy mô dự án : 
Xây dựng chợ loại 3 với quy mô: xây dựng dãy nhà ki ốt, nhà cầu chợ (phục vụ khoảng 100 hộ kinh doanh ổn định và 300 hộ kinh doanh không thường xuyên)
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
117.00
Đăng ký mới: 
117.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Hoạt động dự án: