DNTN Khoa Giang

Tên dự án: 
KD xăng dầu, gas, dịch vụ
Địa điểm thực hiện : 
xã Vân Trung, huyện Việt Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2.50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
1.20
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: