Công ty TNHH Francool Việt Nam

Tên dự án: 
Dự án nhà máy Francool Việt Nam
Địa điểm thực hiện : 
Lô CN10 KCN Vân Trung
Mục tiêu : 
Dầu cắt gọt dạng nhũ tương, dầu cắt gọt dạng tổng hợp, chất phụ gia dầu cắt gọt, dầu cắt gọt, dầu thủy lực (hàm lượng dầu ít hơn 70%), dầu thủy lực, dầu xe gắn máy, dầu động cơ): 5.000 tấn sản phẩm/năm
Quy mô dự án : 
Dầu cắt gọt dạng nhũ tương, dầu cắt gọt dạng tổng hợp, chất phụ gia dầu cắt gọt, dầu cắt gọt, dầu thủy lực (hàm lượng dầu ít hơn 70%), dầu thủy lực, dầu xe gắn máy, dầu động cơ): 5.000 tấn sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
41
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
3 000 000.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: