THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ANRITSU VIỆT NAM

Tên dự án: 
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ANRITSU VIỆT NAM
Địa điểm thực hiện : 
D6, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Mục tiêu : 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại; rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại thành phẩm; gia công cơ khí với quy mô 270.000 sản phẩm và 500 đơn hàng/năm; tổng vốn đầu tư của dự án là 900.000
Quy mô dự án : 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại; rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại thành phẩm; gia công cơ khí với quy mô 270.000 sản phẩm và 500 đơn hàng/năm; tổng vốn đầu tư của dự án là 900.000
Thời hạn hoạt động (năm): 
30
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
900 000.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: