Công ty SEAHENGINEERING CO., LTD

Tên dự án: 
NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BẮC GIANG.
Địa điểm thực hiện : 
Bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Mục tiêu : 
Sản xuất điện với công suất 50MW, tương đương với 82.125 MW/năm (với thời gian hấp thụ năng lượng trung bình 4,5 giờ/ngày).
Quy mô dự án : 
Sản xuất điện với công suất 50MW, tương đương với 82.125 MW/năm (với thời gian hấp thụ năng lượng trung bình 4,5 giờ/ngày).
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Thế
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
49 748 544.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: