Công ty TNHH Techno Yên Phong Vina

Tên dự án: 
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH TECHNO BẮC GIANG VINA
Địa điểm thực hiện : 
Xưởng CN-10-08, Lô CN-10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Mục tiêu : 
+ Sản suất, kinh doanh vỏ điện thoại di động và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao khác: 100 tấn/năm; + Sản xuất vỏ máy tính xách tay, màn hình máy tính: 40 tấn/năm; + Sản xuất và sửa chữa khuôn dùng để đúc vỏ điện thoại di động, vỏ máy tính xách tay, màn
Quy mô dự án : 
+ Sản suất, kinh doanh vỏ điện thoại di động và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao khác: 100 tấn/năm; + Sản xuất vỏ máy tính xách tay, màn hình máy tính: 40 tấn/năm; + Sản xuất và sửa chữa khuôn dùng để đúc vỏ điện thoại di động, vỏ máy tính xách tay, màn
Thời hạn hoạt động (năm): 
40
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
2 000 000.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: