DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG, XỬ LÝ VÀ ĐÚC CÁC SẢN PHẨM KHUÔN MẪU VÀ LINH PHỤ KIỆN KHUÔN MẪU GDSEN (VIỆT NAM)

Tên dự án: 
DỰ ÁN SẢN XUẤT, GIA CÔNG, XỬ LÝ VÀ ĐÚC CÁC SẢN PHẨM KHUÔN MẪU VÀ LINH PHỤ KIỆN KHUÔN MẪU GDSEN (VIỆT NAM)
Địa điểm thực hiện : 
Lô CN-10 (mua nhà xưởng CN-10-27 của Công ty TNHH Fuhua), Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Mục tiêu : 
+ Sản xuất, gia công và đúc các sản phẩm khuôn mẫu và linh phụ kiện khuôn mẫu, xử lý nhiệt chân không các sản phẩm khuôn mẫu. Chi tiết: Sản xuất và gia công linh kiện khuôn, gá khuôn, liệu thép khuôn, các sản phẩm liên quan đến khuôn khác. + Dự án đăng ký
Quy mô dự án : 
+ Sản xuất, gia công và đúc các sản phẩm khuôn mẫu và linh phụ kiện khuôn mẫu, xử lý nhiệt chân không các sản phẩm khuôn mẫu. Chi tiết: Sản xuất và gia công linh kiện khuôn, gá khuôn, liệu thép khuôn, các sản phẩm liên quan đến khuôn khác. + Dự án đăng ký
Thời hạn hoạt động (năm): 
40
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
1 200 000.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: