Cty Xăng dầu Bắc Sơn

Tên dự án: 
Mở rộng cửa hàng xăng dầu, P.Ngô Quyền,TP Bắc Giang
Địa điểm thực hiện : 
Giáp TT Khuyến nông-lâm tỉnh
Diện tích đất thực hiện(m2): 
0.08
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
0.70
Đăng ký mới: 
0.70
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
0.70
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2005