Doanh nghiệp tư nhân Khánh Linh

Tên dự án: 
Nhà máy chế biến và bảo quản nông sản
Địa điểm thực hiện : 
Một phần lô R2, Cụm CN Dịch vụ tập trung huyện Tân Yên, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
7 000.00
Mục tiêu : 
Chế biến, bảo quản nông sản, lương thực
Quy mô dự án : 
Chế biến, bảo quản nông sản, lương thực với quy mô: 100 tấn lác/năm; 20 tấn đỗ/năm; 50 tấn khoai/năm; 40 tấn đậu tương/năm; 2,000 tấn lúa gạo/năm; 30 tấn hạt điều/năm; 20 tấn hạt hạnh nhân/năm; 20 tấn hạt dẻ cười/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Tân Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
15.00
Đăng ký mới: 
15.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Một phần lô R2, Cụm CN Dịch vụ tập trung huyện Tân Yên, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
Hoạt động dự án: