Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng BCH

Tên dự án: 
Bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng
Địa điểm thực hiện : 
Khu bãi đất ven sông (bãi cầu Vân), thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Từ Km55+950 đến Km56+100 đê tả Cầu)
Diện tích đất thực hiện(m2): 
8 000.00
Mục tiêu : 
Xây dựng bãi tập kết và trung chuyển VLXD,
Quy mô dự án : 
Xây dựng bãi tập kết và trung chuyển VLXD, cát, sỏi: 30,000 m3/năm; đá 10,000 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
11.00
Đăng ký mới: 
11.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Khu bãi đất ven sông (bãi cầu Vân), thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Từ Km55+950 đến Km56+100 đê tả Cầu)
Hoạt động dự án: