Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Global Food

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng G&P444/QĐ-UBND ngày 31/7/2017z
Địa điểm thực hiện : 
Lô CN 29, 30, 31, 32 Cụm công nghiệp Đại Lâm
Diện tích đất thực hiện(m2): 
9 975.00
Mục tiêu : 
Sản xuất thực phẩm chức năng sữa non dạng cốm
Quy mô dự án : 
Sản xuất thực phẩm chức năng sữa non dạng cốm 48 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
25.00
Đăng ký mới: 
25.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô CN 29, 30, 31, 32 Cụm công nghiệp Đại Lâm
Hoạt động dự án: