Công ty TNHH MTV Tuyển Mơ

Tên dự án: 
Xây dựng cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh sửa chữa ô tô
Địa điểm thực hiện : 
Cửa ĐỒng, thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 995.00
Mục tiêu : 
Kinh doanh vật liệu xây dựng
Quy mô dự án : 
Kinh doanh vật liệu xây dựng: Xi mang 500 tấn/năm; cát sỏi: 2,000 m3/năm;gạch 300,000 viên/năm; sắt thép: 500 tấn/năm; sửa chữa ô tô: 1,000 lượt xe/năm; mua bán ô tô: 500 chiếc/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
4.70
Đăng ký mới: 
4.70
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Cửa ĐỒng, thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang
Hoạt động dự án: