Công ty Cổ phần Đức Bình

Tên dự án: 
Bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng
Địa điểm thực hiện : 
Khu đất ven sông thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, Việt Yên (từ Km56+750 đến Km56+780 và Km56+830 đến Km56+890)
Diện tích đất thực hiện(m2): 
6 000.00
Mục tiêu : 
Tập kết và trung chuyển VLXD:
Quy mô dự án : 
Tập kết và trung chuyển VLXD: cát 40,000 m3/năm; sỏi 10,000 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
8.00
Đăng ký mới: 
8.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Khu đất ven sông thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, Việt Yên (từ Km56+750 đến Km56+780 và Km56+830 đến Km56+890)
Hoạt động dự án: