Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Hưng

Tên dự án: 
Xây dựng Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Hưng
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Trung Phụ Ngoài xã Tân Hưng huyện Lục Nam
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 558.00
Mục tiêu : 
Xây dựng Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Hưng
Quy mô dự án : 
Xây dựng Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Hưng
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lục Nam
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
4.00
Đăng ký mới: 
4.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Trung Phụ Ngoài xã Tân Hưng huyện Lục Nam
Hoạt động dự án: