Công ty TNHH Gạch ngói Trí Yên Bắc Giang

Tên dự án: 
Bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Sơn Hùng xã Trí Yên, huyện Yên Dũng
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 500.00
Mục tiêu : 
Bãi tập kết vật liệu xây dựng
Quy mô dự án : 
Bãi tập kết vật liệu xây dựng: cát 20,000 m3/năm; sỏi đá: 30,000 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
3.10
Đăng ký mới: 
3.10
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Sơn Hùng xã Trí Yên, huyện Yên Dũng
Hoạt động dự án: