Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Quốc An

Tên dự án: 
Xây dựng trạm trộn bê tông tươi
Địa điểm thực hiện : 
Thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
10 000.00
Mục tiêu : 
Sản xuất bê tông tươi
Quy mô dự án : 
Sản xuất bê tông tươi 30,000 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
17.00
Đăng ký mới: 
17.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên
Hoạt động dự án: