Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dico Việt Nam

Tên dự án: 
Nhà máy chế biến và bảo quản nông sản
Địa điểm thực hiện : 
Lô CN 37, 43 CCN Đại Lâm. Huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
8 134.00
Mục tiêu : 
Chế biến, bảo quản rau quả
Quy mô dự án : 
Chế biến, bảo quản rau quả công suất 800 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
17.00
Đăng ký mới: 
17.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô CN 37, 43 CCN Đại Lâm. Huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: