HTX Dịch vụ Tổng hợp và Sản xuất Nông nghiệp Lúa Vàng

Tên dự án: 
Cơ sở sản xuất rau và sản phẩm nông nghiệp an toàn
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Hồng Giang, xã Đức Giang huyện Yên Dũng
Diện tích đất thực hiện(m2): 
30 000.00
Mục tiêu : 
Trồng, thu mua và sơ chế rau quả
Quy mô dự án : 
Trồng, thu mua và sơ chế rau quả với công suất 8,500 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
21.00
Đăng ký mới: 
21.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Hồng Giang, xã Đức Giang huyện Yên Dũng
Hoạt động dự án: