Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Hà

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất hàng dệt may
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Tân An, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
18 000.00
Mục tiêu : 
Nhà máy sản xuất hàng dệt may
Quy mô dự án : 
Nhà máy sản xuất hàng dệt may với quy mô 900,000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Tân Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
30.20
Đăng ký mới: 
30.20
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Tân An, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên
Hoạt động dự án: