Công ty TNHH Gạch ĐỒng Hoa

Tên dự án: 
Nhà máy gạch Tuynel Huyền Sơn Lục Nam
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Vàng, thôn Lương Khoai, xã Huyền Sơn huyện Lục Nam
Diện tích đất thực hiện(m2): 
19 800.00
Mục tiêu : 
Nhà máy gạch Tuynel Huyền Sơn Lục Nam
Quy mô dự án : 
Nhà máy gạch Tuynel Huyền Sơn Lục Nam, công suất 20 triệu viên/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lục Nam
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
40.00
Đăng ký mới: 
40.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: