Công ty TNHH TM và DV Hoàng Thịnh

Tên dự án: 
Cửa hàng xăng dầu
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 000.00
Mục tiêu : 
Cửa hàng xăng dầu
Quy mô dự án : 
Cửa hàng xăng dầu: xăng 1,200 m3/năm; dầu 1,300 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
2.80
Đăng ký mới: 
2.80
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên
Hoạt động dự án: