Công ty TNHH Thương mại Thăng Long Bắc Giang

Tên dự án: 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Tiền, xã Cao Xá, huyện Tân Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 000.00
Mục tiêu : 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II
Quy mô dự án : 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II: Xăng truyền thống 400 m3/năm; xăng sinh học 400 m3/năm; dầu 400 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Tân Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
3.50
Đăng ký mới: 
3.50
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Tiền, xã Cao Xá, huyện Tân Yên
Hoạt động dự án: