Công ty TNHH Texon Vina

Tên dự án: 
Nhà máy Texon Vina
Địa điểm thực hiện : 
CN-01
Diện tích đất thực hiện(m2): 
10 000.00
Mục tiêu : 
Sản xuất sạc điện thoại: 20.000 sản phẩm/năm; Tủ điện viễn thông: 110.000 sản phẩm/năm
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
4.50
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: