Công ty TNHH Jeil-Tech Vina

Tên dự án: 
Dự án nhà máy Jeil-Tech Vina
Địa điểm thực hiện : 
CN-01 -KCN Vân Trung
Diện tích đất thực hiện(m2): 
16 053.00
Thời hạn hoạt động (năm): 
42
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
12.60
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: