Công ty TNHH YJE Vina

Tên dự án: 
Nhà máy YJE Vina
Địa điểm thực hiện : 
CN-16 KCN Van Trung
Diện tích đất thực hiện(m2): 
5 000.00
Thời hạn hoạt động (năm): 
42
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: