Công ty TNHH Youngjin Vina

Tên dự án: 
Nhà máy Youngjin Vina BG II
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Mã số DN/CMND: 
5427210554