Công ty TNHH Daihanink

Tên dự án: 
Sản xuất mực in - Daihan Việt Nam
Diện tích đất thực hiện(m2): 
4.50
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Mã số DN/CMND: 
8753478167