Công ty TNHH Laton Rosin

Tên dự án: 
Gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa cây, nhựa thông - Laton Việt Nam
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Mã số DN/CMND: 
8716545507