Công ty TNHH Shin Young Vina

Tên dự án: 
Dự án SX LKĐT Shin Young Vina Co., LTD
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: