Công ty TNHH Basf Việt Nam

Tên dự án: 
Nhà máy basf tại Bắc Giang
Thời hạn hoạt động (năm): 
31
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: