Công ty TNHH Jin Yang VN

Tên dự án: 
Dự án JinYang MTS Vina
Thời hạn hoạt động (năm): 
42
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: