Công ty TNHH Lông vũ Allied

Tên dự án: 
Dự án gia công lông ngỗng, lông vịt Allied Việt Nam
Địa điểm thực hiện : 
Tx Fuhua
Diện tích đất thực hiện(m2): 
3 925.50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: