Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất dây tai nghe, dây kết nối New Wing
Diện tích đất thực hiện(m2): 
43 703.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: