Công ty TNHH Trung Bắc Vân Trung

Tên dự án: 
Dự án đầu tư SX, lắp ráp đồ điện dân dụng, công nghiệp và gia công lắp ráp LKĐT Trung Bắc Vân Trung
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: