Công ty TNHH Vina Cell Technology

Tên dự án: 
NM SX Tấm tế bào quang điện Vina Cell Technology
Thời hạn hoạt động (năm): 
41
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
80.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: