Công ty TNHH Trina Solar

Tên dự án: 
Dự án nhà máy Trina Solar (VietNam) Science & Technology - Bắc Giang
Mục tiêu : 
Sản xuất tấm tế bào quang điện (Pin năng lượng mặt trời) với công suất thiết kế khoảng 200.000.000 sản phẩm/năm, tương đương khoảng 800MW/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
41
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: