Công ty TNHH Nao Vina

Tên dự án: 
Dự án Nao Vina
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 285.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
0.40
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: