CT TNHH KTC Electronics Việt Nam

Tên dự án: 
Sản xuất miếng đệm cao su bàn phím điện thoại di động
Địa điểm thực hiện : 
Thuê xưởng Mạo Hợi
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 800.00
Mục tiêu : 
Gia công, sản xuất chân đế, miếng đệm cao su bàn phím điện thoại: 1.200.000 sản phẩm/ năm
Quy mô dự án : 
Gia công, sản xuất chân đế, miếng đệm cao su bàn phím điện thoại: 1.200.000 sản phẩm/ năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
25
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Khu công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
0.15
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: