CT TNHH MTV Yamashita Việt Nam

Tên dự án: 
NM sản xuất, gia công các loại sp vỏ ghế xe ô tô
Địa điểm thực hiện : 
17
Mục tiêu : 
Sản xuất và gia công các loại sản phẩm vỏ ghế xe ô tô: 20.000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
36
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: