CT TNHH MTV Nuri Tech VN

Tên dự án: 
NM gia công, lắp ráp vỏ điện thoại di động Nuri tech VN
Địa điểm thực hiện : 
Thuê xưởng Việt - Thắng
Mục tiêu : 
Gia công, lắp ráp vỏ điện thoại di động: 15.500.000 sản phẩm/năm
Quy mô dự án : 
Gia công, lắp ráp vỏ điện thoại di động: 15.500.000 sản phẩm/năm
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: