Cty TMDV Hữu Nghị Bắc Giang

Tên dự án: 
XN lắp ráp xe 2 bánh gắn máy
Địa điểm thực hiện : 
Khu D, cụm CN Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
15 000.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
15.31
Đăng ký mới: 
15.31
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
15.31
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2010