Cty Xăng dầu Bắc Sơn

Tên dự án: 
Cửa hàng xăng dầu Yên Mỹ-LG
Địa điểm thực hiện : 
Cạnh QL 1A thuộc Yên Mỹ, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 280.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
1.04
Đăng ký mới: 
1.04
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
1.04
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2007