Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Yên

Tên dự án: 
Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội huyện Việt Yên
Địa điểm thực hiện : 
xóm Chùa, thôn Hùng Lãm, xã Hồng thái, huyện Việt yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 000.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
1.64
Đăng ký mới: 
1.64
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
1.64
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: