C.ty CP Phát triển DL Suối Mỡ

Tên dự án: 
KD dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí TDTT vật lý trị liệu Suối Mỡ
Địa điểm thực hiện : 
Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam
Diện tích đất thực hiện(m2): 
39 600.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lục Nam
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
33.20
Đăng ký mới: 
33.20
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
33.20
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2007