CÔNG TY TNHH HAN SOL VINA

Tên dự án: 
NHÀ MÁY MAY HAN SOL VINA 2.
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Cầu Trấn, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Diện tích đất thực hiện(m2): 
9 419.00
Mục tiêu : 
: Sản xuất, gia công, thiết kế các loại áo sơ mi nam, nữ 800.000 sản phẩm/năm; Sản xuất, gia công, thiết kế các loại quần vải thô, vải bò 200.000 sản phẩm/năm.
Quy mô dự án : 
: Sản xuất, gia công, thiết kế các loại áo sơ mi nam, nữ 800.000 sản phẩm/năm; Sản xuất, gia công, thiết kế các loại quần vải thô, vải bò 200.000 sản phẩm/năm.
Thời hạn hoạt động (năm): 
26
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Tân Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
1 876 430.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: 
Mã số DN/CMND: 
202043000051