DN Tư nhân Thạch Hằng

Tên dự án: 
Xí nghiệp Đúc Gang Thạch Hằng
Địa điểm thực hiện : 
Lô 13 cụm CN Thọ Xương, TP Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 800.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
1.16
Đăng ký mới: 
1.16
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
1.16
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2009