Trường THPT Thái Sơn - Yên Dũng

Tên dự án: 
Trường THPT tư thục Thái Sơn
Địa điểm thực hiện : 
Xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng
Diện tích đất thực hiện(m2): 
20 000.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
3.78
Đăng ký mới: 
3.78
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
3.78
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2011