DNTN VLXD Sơn Uyên

Tên dự án: 
Kho chứa hàng và phân phối VLXD
Địa điểm thực hiện : 
Lô số 7,8 thuộc Quy hoạch Cụm CN Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà
Diện tích đất thực hiện(m2): 
4 703.00
Mục tiêu : 
Kinh doanh vật liệu xây dựng: thép Thái Nguyên 1.000 tấn/năm; xi măng Hoàng Thạch 10.000 tấn/năm; gạch Vĩnh Phúc lát nền các loại 80.000 m2/năm
Quy mô dự án : 
Kinh doanh vật liệu xây dựng: thép Thái Nguyên 1.000 tấn/năm; xi măng Hoàng Thạch 10.000 tấn/năm; gạch Vĩnh Phúc lát nền các loại 80.000 m2/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Hiệp Hòa
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
5.00
Đăng ký mới: 
5.00
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
5.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2010